Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel


Ailianos (Ailian.)
De nat. animal.= De natura animalium
Var. hist. =Varia historia

 

Aischinés (Aeschin.)
Or. = Orationes

 

Aischylos (Aesch.)
Ag. =Agamemnon
Eum. =Eumenides
Pers. = Persae
Prom. =Prometheus Vinctus
Suppl. =Supplieces

 

Alexandros z Afrodiasiady (Alex. deAfrod.)
In Arist. Met.= In Aristoteles Metaphysica commentaria
In Arist. Meteor.= In Aristotelis Meteorologica commentaria
In Arist. De sensu= In Aristotelis De sensu commentarium
Quaest. =Quaestiones naturales et morales

 

Apollodóros (Apollod.)
Bibl. =Bibliotheca

 

Apuleius (Apul.)
De deo Socr. =De deo Socratis
De dogm. Plat.= De dogmate Platonis
De magia = Prose de magia
Flor. =Florida

 

Aristofanés (Ar. / Aristoph.)
Av. = Aves (=Vtáci)
Nub. = Nubes(= Oblaky)
Ran. = Ranae(= Žaby)
Vesp. = Vespae(= Osy)

 

Aristotelés (Arist.)
An. Post. =Analytica Posteriora
An. Prior. =Analytica Priora
Ath. pol. =Athénaión Politeia
Cat. =Categoriae
De An. = DeAnima
De caelo = Decaelo
De div. = Dedivinatione per somnium
De gen. an. =De generatione animalium
De gen. et cor.= De generatione et corruptione
De mem. = Dememoria et reminiscentia
De mund. = Demundo
De part. an. =De partibus animalium
De sensu = Desensu et sensato
De somno = Desomnot vigilia
De spiritu =De spiritu
De ventis = Deventis
De virt. = Devirtutibus et vitiis
EE = EthicaEudemia
EN = EthicaNicomachea
Ep. =Epistulea
Fr. =Fragmenta (ed. Ross)
HA = HistoriaAnimalium
Int. = DeInterpretatione
Met. =Metaphysica
Meteor. =Meteorologica
Mirab. =Mirabilia
(MM = MagnaMoralia)
Oecon. =Oeconomica
Phys. =Physica
Poet. =Poetica
Pol. =Politica
Probl. =Problemata
Rhet. =Rhetorica
Soph. El. =Sophistici Elenchi
Top. = Topica

 

Aristoxenos z Tarentu (Aristox.)
Elem. Harmon.= Elementa harmonica

 

Augustinus (Aug. / August.)
Conf[ess]. =Confessiones
Contra acad. =Contra academicos
Contra Cresc. =Contra Cresconium
Contra Faust. =Contra Faustum Manichaeum
Contra Jul. =Contra Julianum
Contra litt. Petil. =Contra litteras Petiliani
De catech. rud. =De catechizandis rubidus
De civ. Dei =De civitate Dei
De div. quaest. LXXXIII =De diversis quaestionibus LXXXIII
De doctr. christ. =De doctrina christiana
De fide rer. quae non vid.= De fide rerum quae non videntur
De Gen. litt.= De genesi ad litteram
De Gen. Manich.= De genesi contra Manichaeos
De immort. animae= De immortalitate animae
De lib. arb. =De libero arbitrio
De mor. eccl.= De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum
De ordine = Deordine
De praed. sanct.= De praedestinatione sanctorum
De quant. animae= De quantitate animae
De spir. et litt.= De spiritu et littera
De trinit. =De trinitate
De util. cred.= De utilitate credendi
De vera relig.= De vrea religione
Narr. in ps. =Enarratio[nes] psalmos
Ep. =Eúostpôa[e]
Expos. Rom. =Expositio quarumdam propositionum ex epistula ad Romanos
In Ioan. Ep. =In Ioannis epistulam ad Parthos tractatus
In ps. xcv, xv= In psalmum xcv, xv
Quaest. Hept.= Quaestiones in Heptaateuchum
Retract. =Retractationes
Serm. =Sermo[nes]
Solil. =Soliloquia
Tract. in Joan.= Tractatus in Evangelium Joannis

 

Aulus Gellius (Aul. Gell.)
NA = NoctesAtticae

 

Aurelius, Marcus A. Antonius (Marc. Aur.)
Ad se ips. =Ad se ipsum

 

Avicenna (Ibn Sína = Av. / Avic.)
Met. =Metaphysica

 

Boëthius (Boëth.)
De mus. = Demusica
Philos. consol.= De Cons. Philos.= Philosophiae consolatio (De consolatio philosophiae)
In Arist. De interpret.= In Aristotelis De interpretatione

 

Cicero, Marcus Tullius (Cic.)
Acad. pr. =Academica priora (=Lucullus)
Brut. = Brutus(De Claris Oratoribus)
De div. = Dedivinatione
De fato = Defato
De fin. = Definibus bonorum et malorum
De nat. Deor.= De natura Deorum
De off. = Deofficiis
De orat. = Deoratore
De rep. = Dere publica
Orat. = Orator
Tusc. disp. =Tusculanae disputationes

 

Démosthenés (Demosth.)
Or. =Orationes

 

Diodóros (Diod. / Diodor.)
Bibl. hist. =Bibliotheca historica

 

Diogenés Laertios
DL = DiogenésLaertios – Vitae philosophorum = Životopisy slávnych filozofov

 

Dionysios Areopagita (Ps.-Dionys.)
De cael. hier.= De caelesti hierarchia
De div. nom. =De divinis nominibus
De eccl. hier.= De exxlesiastica hierarchia
De myst. theol.= De mystica theologia
Ep. =Epistulae

 

DK

(= DIELS, H., KRANZ, W.: Die Fragmente der Vorsokratiker(griechisch und deutsch)I. – III. Berlin 1934 – 1992 / Zlomky predsokratovských filozofov)

 

Eirénaios (Irenej z Lyonu = Iren.)
Adv. haer. =Adversus haereses

 

Epiktétos (Epict.)
Disp. =Disputationes
Diss. =Dissertationes
Ench. =Enchiridion
Ep. =Epistoles

 

Epikúros (Epic.)
Ep. Hdt. =Epistula ad Herodotum
Ep. Men. =Epistula ad Menoeceum
Ep. Pyth. =Epistula ad Pythoclem
De nat. = Denatura
Kyr. dox. =Kyriai doxai (= Ratae sententiae)
Sent. Vat. =Sententiae Vaticanae (= Gnomologium Vaticanum Epicureum)

 

Euripidés (Eur.)
Bacch. =Bacchae
Elect. =Electra
Hel. = Helena
Hipp. =Hippolytus
I.A. =Iphigenia Aulidensis
I.T. =Iphigenia Taurica
Med. = Medea
Orest. =Orestes
Phoen. = Phoenissae(= Foiničanky)
Suppl. =Supplices
Troad. =Troades (= Trójanky)

 

Eusebios (Eus.)
Hist. eccl. =Historia ecclesiastica
Praep. evan. =Praeparatio evangelica

 

Galénos (Gal.)
De elem. sec. Hippocr.= De elementis secundum Hippocratem
De med. empir.= De medica empiria
De Hipp. et Plat.= De Hippocratis et Platonis placitis
Quod animi mor.= Quod animi mores corporis temperamenta sequantur

 

Hérodotos (Hdt.)
Hist. =Historiae

 

Hésiodos (Hes.)
Op. = Opera etDies
Sc. = Scutum
Theog. =Theogonia

 

Hippolytos (Hyppol.)
Ref. haer. =Refutatio omnium haeresium

 

Homéros (Hom.)
Il. = Ílias
Od. = Odysseia

 

Horatius, Quintus H. Flaccus (Hor.)
Carm. I – IV = Carminumliber I – IV
De arte poet.= De arte poetica (Ars poetica = Ars.poet.)
Epist. I – II = Epistularumliber I – II
Epod. = Epodes
Serm. I – II =Sermonum liber I – II

 

Chalcidius (Chalc.)
In Tim. = InPlatonis Timaeus commentarius

 

Iamblichos (Iamb. / Iambl.)
Ad Maced. = AdMacedonium
De myst. Aegypt.= De mysteriis Aegyptiorum
Protr. =Protrepticus
Theol. Arith.= Theologoumena Arithmetica
Vita Pyth. =Vita Pythagorae

 

Isokratés (Isoc.)
Ad. Soph. =Adversus Sophistis
Antid. =Antidosis
Areop. =Areopagiticus
Bus. = Busiris
Dem. =Demonicus
Hel. = Helena
Nic = Nicocles
Pac. = De Pace
Panath. = Panathenaicus
Paneg. =Panegiricus

 

Iosephus Flavius (Ios.)
Ant. =Antiquitates Iudaicae

 

Klémens Alexandrijský (Clem. Alex.)
Ecl. proph. =Eclogae prophecae
Paed. =Paedagogus
Protr. =Protrepticus
Quis dives =Quis dives salbetur
Strom. =Stromateis

 

Lucianus (Luc.)
Vit. Auct. =Vitarum Auctio

 

Lucretius (Lucr.)
De rerum nat.= De rerum natura

 

Macrobius (Macr.)
Somn. Scip. =Commentarii in Somnium Scipionis

 

Olympiodóros (Olymp.)
VP = VitaPlatoni

 

Pindaros (Pind.)
Isth. =Isthmia
Nem. = Nemea
Olymp. = Olympia
Pyth. = Pythia

 

Platón (Plat.)
Alc. I, II =Alcibiades I, II
Apol. =Apologia Socratis
(Ax. =Axiochus)
Charm. =Charmides
(Cleit. =Cleitophon)
Crat. =Cratylus
Crito = Crito
Criti. =Critias
(Dem. =Demodocus)
Ep. =Epistulae (Listy)
Ep[in]. = Epinomis
Euthyd. =Euthydemus
Euthyphr. =Ethyphron
Gorg. =Gorgias
Hipp. Mai. =Hippias maior
Hipp. Min. =Hippias minor
Ion = Ion
Lach.= Laches
Leg. = Leges
Lys. = Lysis
Men. =Menexenus
Meno = Menon
Min. = Minos
Parm. =Parmenides
Phaed. =Phaedon
Phaedr. =Phaedrus
Philb. =Philebus
Polit. =Politicus (= Štátnik)
Prot. =Protagoras
Resp. =Respublica (= Politeia = Ústava = Štát)
Soph. =Sophistes
Symp. =Symposium
Theag. =Theages
Th[eae]t. =Theaetetus
Tim. = Timaeus

 

Plinius (Plin.)
Natur. hist. =Naturalis historia

 

Plótinos (Plot.)
En. = Enneades

 

Plútarchos (Plut.)
[Vita] Alex. =Vita Alexandri
Adv. Col. =Adversus Colotem
Arist. =Aristeides
De aud. poet.= De audiendis poetis
De an. proc. in Tim.= De animae procreatione in Timaeo
De cohib. = Decohibendi ira
De commun. not.= De communibus notiis contra Stoicos
De E = De Eapud Delphos
De facie = Defacie quae in orbe lunae apparet
De genio = Degenio Socratis
De Is. et Os.= De Iside et Osiride
De Pyth. Orac.= De pythiae oraculis
De Stoic. repugn.= De Stoicorum repugnantiis
De virt. mor.= De virtute morali
Quaest. Plat.= Quaestiones Platonicae
Sol. = Solon
Vit. or. =Vitae decem oratorum

 

Polybios (Polyb.)
Hist. =Historiae

 

Porfyrios (Porph.)
De abst. = Deabstinentia
In Arist. Cat.= In Aristotelis Categorias commentarium
Isag. Arist. Cat.= Isagoge in Aristotelis Categorias sive quinque voces
Vita Plot. =Vita Plotini
Vita Pyth. =Vita Pythagorae

 

Proklos (Procl.)
In Alc. = InPlatonis Alcibiadem
In Eucl. = Inprimum Euclidis (Elementorum) librum commentrarius
In Parm. = InPlatonis Parmenidem
In Crat. = InPlatonis Cratylum commentaria
In Resp. = InPlatonis rem publicam commentarii
In Tim. = InPlatonis Timaeum Commentaria

 

Pseudo-Aristotelés (Ps.-Arist.)
MXG = DeMelisso Xenophane Gorgia

 

Pseudo-Platón (Ps.-Plat.)
Def. =Definitiones

 

Ptolemaios (Ptol.)
Harm. =Harmonica

 

Seneca (Sen.)
Cons. Helv. =Ad Helviam matrem de consolatione
Ep. = AdLucilium epistulae morales
Nat. Quaest. =Naturalies quaestiones

 

Sextus Empiricus (Sext. Emp.)
Adv. math. =Adversus matemathicos
Pyrrh. hyp. =Pyrrhoneae hypotyposes

 

Simplikios (Simpl.)
In Cat. = InAristotelis Categoriae commentarium
In Phys. = InAristotelis Physica commentaria
In De caelo =In Aristotelis de Caelo commentaria

 

Sofoklés (Soph.)
Antig. =Antigone
Oed. Rex. =Oedipus Rex

 

Stobaios (Stob.)
Ecl. = Eclogaephysicae et ethicae
Flor. =Florilegium

 

Strabón (Strab.)
Geogr. =Geographica

 

SVF
(Stoicorum Veterum Fragmenta = Zlomky starých Stoikov)

 

Tertullián (Tert.)
Ad nat. = Ad nationes
Adv. Valent. =Adversus Valentiniamos

 

Theofrastos (Theoph.)
Hist. plant. =Historia plantorum
Char. =Characteres
Met. =Metaphysica
Meteor. =Meteorologica
Phis. op. =Physicorum piniones

 

Thúkididés (Thuc.)

 

Vergilius (Verg.)
Aen. = Aeneis

 

Xenofón (Xen.)
Anab. =Anabasis
Apol. =Apologia Socratis
Cyr. =Cyropaedia (Institutio Cyri = Inst.Cyr.)
Hell. =Hellenica (Historia Graeca = Hist.Graec.)
Lac. =Lacedaimonicus Constitutia
Mem. =Memorabilia
Symp. =Symposium

 

Mgr. Matúš Porubjak,PhD.

Mgr. Anton Vydra, PhD.

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
matusporubjak[zavináč]gmail.com

tonovydra[zavináč]gmail.com