Tagged Aristotle

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)

Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky  (3/2017, ročník 13)

Argument z důsledku a jeho varianty  (1/2016, ročník 12)