banner52│2014

Úvodník

Jana Juhásová

Štúdie

Jana Juhásová: Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (2. časť)
Ľuboš Rojka: Bernard Lonergan a reálnosť ľudskej slobody
Mária Leitnerová, Ľubomír Harinek: Dva pohľady na narativitu

Preklady

Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 9. – 12. článok
Matthew Spinka: Ján Viklef – obhajca radikálnej reformy

Esej

Anna A. Hlaváčová: Myšlienky z prechádzok po Kremli a Waweli

Recenzia

Tatiana Sabová: Cesta uzdravenia z traumy zneužívania

Supplementum

Martin Kompiš: Husserlov prístup k sfére zážitkov v úvodných textoch o intersubjektivite

Art & Critique

Galéria

Silvia L. Čúzyová: Herbáre

Recenzie

Mária Miklušičáková: Neľahké príbehy
Mária Miklušičáková: Odraz sveta z hlbín