By Reginald Adrián Slavkovský

Úvodník  (1/2018, ročník 14)

Úvodník  (3/2015, ročník 11)

Optimistická a pesimistická koncepcia života  (2/2005, ročník 1)

Úvodník  (1/2006, ročník 2)

Úvodník  (4/2007, ročník 3)

Čas pre myšlienky o čase  (1/2008, ročník 4)

Úvodník  (4/2008, ročník 4)

Úvodník  (1/2010, ročník 6)

Úvodník  (1/2011, ročník 7)

Úvodník  (2/2013, ročník 9)

Terapeutický potenciál vzťahov z hľadiska dvoch rovín komunikácie  (2/2013, ročník 9)

Úvodník  (1/2014, ročník 10)