By Peter Fraňo

Koláž  (1/2017, ročník 13)

Nebezpečné „veřejné“ mínění lidu v 18. století v českých zemích  (1/2017, ročník 13)

Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu  (1/2017, ročník 13)

Dialóg Alkibiadés I. a etika ako vzťah k sebe samému  (1/2017, ročník 13)

Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?  (1/2017, ročník 13)

Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta  (1/2017, ročník 13)

Prezentizmus a prítomný moment  (1/2017, ročník 13)

Filozofická reflexe omezené racionality  (1/2017, ročník 13)

Otázka átmana alebo Ja: k stáročnému nedorozumeniu medzi brahmanmi a buddhistami  (1/2017, ročník 13)

Úvodník  (1/2017, ročník 13)

Existenciálna estetika vecí  (1/2017, ročník 13)

Fabius Planciades Fulgentius  (1/2017, ročník 13)

Úroveň kvality domácej opatrovateľskej starostlivosti v Bratislave a vo Viedni   (4/2016, ročník 12)

Nečesané úvahy ku knihe „Podzim postmodernismu“  (4/2016, ročník 12)

Návrat k normatívnemu poslaniu filozofie vedy  (4/2016, ročník 12)

Cicero: vir multiplex  (4/2016, ročník 12)

PLATÓN: MILOVNÍCI (132a – 139a)  (4/2016, ročník 12)

Politické vzdelávanie v liberálnej demokracii  (4/2016, ročník 12)

Myslenie a konanie, filozofia a životná prax  (4/2016, ročník 12)

Sich selbst und den anderen aus einer asymmetrischen Position verstehen – Die Kunst der Unterscheidung  (4/2016, ročník 12)

Aspects sociaux et religieux dans l’anthropologie pédagogique de Joseph Wresinski  (4/2016, ročník 12)

Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music  (4/2016, ročník 12)

Prezentizmus a plynutie času  (4/2016, ročník 12)

Vliv všímavosti na afektivitu. Fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā  (4/2016, ročník 12)

Les Rȇves de la Fée Verte : L’absinthe dans les romans de la deuxième moitié du XIXe siècle  (3/2016, ročník 12)

L’imaginaire du rêve : entre surprise et répétition  (3/2016, ročník 12)

Le rȇve dans la psychanalyse  (3/2016, ročník 12)

Terre Promise – paradis perdu : Désir et avatars d’un rȇve. Le Fou d’Amérique d’Yves Berger et Frontières ou Tableaux d’Amérique de Noël Aude  (3/2016, ročník 12)

Images du rȇve des Lumiȇres : Watteau et Fragonard  (3/2016, ročník 12)

Le cauchemar de Lockwood : sur la question de la Cruauté en Litérature  (3/2016, ročník 12)