By Peter Fraňo

Towards a New Theory of Modal Fictionalism  (4/2017, ročník 13)

Filozofia, ktorá zachraňuje  (4/2017, ročník 13)

Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť  (4/2017, ročník 13)

Humův naturalismus v politické filozofii  (4/2017, ročník 13)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)

Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri  (4/2017, ročník 13)

Einige Bemerkungen zu Urteil, Wahrheit und Sein beim Kant der Nova Dilucidatio  (4/2017, ročník 13)

„Smrt fotografa“ v kontextu produžívání  (4/2017, ročník 13)

Montesquieu & Voltaire jako inspirace utilitarismu  (4/2017, ročník 13)

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)

The narrative mind. Embodied narratives in the light of conceptualization hypotheses  (4/2017, ročník 13)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)

Obeta a dar v diele A. Tarkovského  (4/2017, ročník 13)

Velkorysé gesto kresbou  (4/2017, ročník 13)

Zmysel humanitných vied pre spoločnosť  (4/2017, ročník 13)

Súhrnné dejiny peloponézskej vojny  (4/2017, ročník 13)

Odtělesnění ve virtuálním umění  (3/2017, ročník 13)

Xenofón nie je druhotriedny mysliteľ  (3/2017, ročník 13)

Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky  (3/2017, ročník 13)

Termín a koncept σωφροσύνη  u Eurípida  (3/2017, ročník 13)

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)

Epikureizmus v súčasnom hedonizme?  (3/2017, ročník 13)

Travelóg (Výber z cestovných denníkov)  (3/2017, ročník 13)  (3/2017, ročník 13)

Juliana Mrvová  (3/2017, ročník 13)

Terapia chôdzou  (2/2017, ročník 13)

Únava rozumu. Patočkovo čítanie Bratov Karamazovovcov  (2/2017, ročník 13)

Grenzprobleme der Moderne. Jan Patočkas durchgestrichene Eschatologie  (2/2017, ročník 13)

Patočka a filozofia dejín filozofie  (2/2017, ročník 13)

Patočkova reflexia duchovnej krízy súčasnej spoločnosti  (2/2017, ročník 13)