By Peter Fraňo

Teorie republikanismu v Listech federalistů  (1/2018, ročník 14)

Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena  (1/2018, ročník 14)

Prieskumníci slobody  (1/2018, ročník 14)

Aspect / Prospect  (1/2018, ročník 14)

Nový výskum starých príbehov  (1/2018, ročník 14)

Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho  (1/2018, ročník 14)

Nečakaný život – v La vie subite (úryvky z diela)  (1/2018, ročník 14)

Kdy nastává smrt. Problémy kritérií  (1/2018, ročník 14)

Hayekova negatívna sloboda a donútenie  (1/2018, ročník 14)

Towards a New Theory of Modal Fictionalism  (4/2017, ročník 13)

Filozofia, ktorá zachraňuje  (4/2017, ročník 13)

Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť  (4/2017, ročník 13)

Humův naturalismus v politické filozofii  (4/2017, ročník 13)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)

Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri  (4/2017, ročník 13)

Einige Bemerkungen zu Urteil, Wahrheit und Sein beim Kant der Nova Dilucidatio  (4/2017, ročník 13)

„Smrt fotografa“ v kontextu produžívání  (4/2017, ročník 13)

Montesquieu & Voltaire jako inspirace utilitarismu  (4/2017, ročník 13)

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)

The narrative mind. Embodied narratives in the light of conceptualization hypotheses  (4/2017, ročník 13)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)

Obeta a dar v diele A. Tarkovského  (4/2017, ročník 13)

Velkorysé gesto kresbou  (4/2017, ročník 13)

Zmysel humanitných vied pre spoločnosť  (4/2017, ročník 13)

Súhrnné dejiny peloponézskej vojny  (4/2017, ročník 13)

Odtělesnění ve virtuálním umění  (3/2017, ročník 13)

Xenofón nie je druhotriedny mysliteľ  (3/2017, ročník 13)

Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky  (3/2017, ročník 13)

Termín a koncept σωφροσύνη  u Eurípida  (3/2017, ročník 13)

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)