By Andrej Kalaš

Texty k ranému pyrrhónizmu  (3/2007, ročník 3)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)