Od videnia k zviditeľňovaniu (K tvorbe Juraja Gábora)  (1/2016, ročník 12)

Na pozadí Nietzscheho epochy  (1/2016, ročník 12)

Myseľ je mocný lekár  (1/2016, ročník 12)

Aspekty lásky a rozvoj lidského jedince  (1/2016, ročník 12)

Miesto kynizmu v dejinách a súčasnom myslení  (1/2016, ročník 12)

Katolícka moderna v stredoeurópskych súvislostiach  (1/2016, ročník 12)

Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej  (1/2016, ročník 12)

Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti  (1/2016, ročník 12)

Úvodník v súčasných spoločenských týždenníkoch  (1/2016, ročník 12)

Argument z důsledku a jeho varianty  (1/2016, ročník 12)

Úvodník  (1/2016, ročník 12)

Prevádzka v kultúre  (4/2015, ročník 11)

K existenciálnej semiotike prechodu (cez prah)  (4/2015, ročník 11)

Thomas Reid and Notion of Common Sense  (4/2015, ročník 11)

Vatikánske múzeá v 3D kine  (4/2015, ročník 11)

Závislosť  (Nezaradené)

Román, ktorý (ne)stavia na overených princípoch  (4/2015, ročník 11)

Univerzita ako domov „vydedencov sveta“  (4/2015, ročník 11)

Filozofia a deti, deti a filozofia  (4/2015, ročník 11)

Bolesť, ktorá oslobodzuje  (4/2015, ročník 11)

Teória sociálnej spravodlivosti J. Rawlsa v kontexte súčasnosti  (4/2015, ročník 11)

Akedat Yitzchak a morálne záväzky  (4/2015, ročník 11)

O Ariane Mnouchkine a jej umení  (4/2015, ročník 11)

Estetické hodnotenie fotografií na internete  (4/2015, ročník 11)

Adaptace klasického konceptu imitatio v díle George Puttenhama: neologismy, synonyma a transliterovaná slova  (4/2015, ročník 11)

Heideggerov koncept myslenia v inom počiatku a výklad základných vzťahov v otvorenom poli  (4/2015, ročník 11)

Tri interpretácie Humovej teórie príčinnosti a problém falošných príčin  (4/2015, ročník 11)

Vnímanie a obrazotvornosť v piatej Prechádzke snívajúceho samotára  (4/2015, ročník 11)

Úvodník  (4/2015, ročník 11)

Mráz prichádza odvšadiaľ  (3/2015, ročník 11)