Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena  (1/2018, ročník 14)

Prolegomena alebo pozvanie k čítaniu Platónovho Gorgia  (1/2018, ročník 14)

Prieskumníci slobody  (1/2018, ročník 14)

Aspect / Prospect  (1/2018, ročník 14)

Nočná mora jednej bábiky  (1/2018, ročník 14)

Nový výskum starých príbehov  (1/2018, ročník 14)

Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho  (1/2018, ročník 14)

Nečakaný život – v La vie subite (úryvky z diela)  (1/2018, ročník 14)

Kdy nastává smrt. Problémy kritérií  (1/2018, ročník 14)

Hayekova negatívna sloboda a donútenie  (1/2018, ročník 14)

Towards a New Theory of Modal Fictionalism  (4/2017, ročník 13)

Filozofia, ktorá zachraňuje  (4/2017, ročník 13)

Hrozné zlo a jeho dopad na filozofické chápanie Boha  (4/2017, ročník 13)

Autentická a neautentická literatúra podľa Mauricea Blanchota  (4/2017, ročník 13)

Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť  (4/2017, ročník 13)

Humův naturalismus v politické filozofii  (4/2017, ročník 13)

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)

Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri  (4/2017, ročník 13)

Einige Bemerkungen zu Urteil, Wahrheit und Sein beim Kant der Nova Dilucidatio  (4/2017, ročník 13)

„Smrt fotografa“ v kontextu produžívání  (4/2017, ročník 13)

Montesquieu & Voltaire jako inspirace utilitarismu  (4/2017, ročník 13)

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)

The narrative mind. Embodied narratives in the light of conceptualization hypotheses  (4/2017, ročník 13)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)

Medzi vendetou a kontempláciou. Rozhovor s Dominikou Kunzovou  (4/2017, ročník 13)

Obeta a dar v diele A. Tarkovského  (4/2017, ročník 13)

Velkorysé gesto kresbou  (4/2017, ročník 13)

Úsmevná tragika súčasnosti  (4/2017, ročník 13)

Zmysel humanitných vied pre spoločnosť  (4/2017, ročník 13)