Báseň a smrť – text a interpretácia  (2-3/2006, ročník 2)

Odtělesnění ve virtuálním umění  (3/2017, ročník 13)

Xenofón nie je druhotriedny mysliteľ  (3/2017, ročník 13)

Poznámka o Ríme (О Риме) v kontexte Cesty do Florencie (Хождениe во Флоренцию)  (3/2017, ročník 13)

Úvodník  (3/2017, ročník 13)

Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky  (3/2017, ročník 13)

Termín a koncept σωφροσύνη  u Eurípida  (3/2017, ročník 13)

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)

Wright o myšlienke teórie logického poznania  (3/2017, ročník 13)

Epikureizmus v súčasnom hedonizme?  (3/2017, ročník 13)

Travelóg (Výber z cestovných denníkov)  (3/2017, ročník 13)  (3/2017, ročník 13)

Juliana Mrvová  (3/2017, ročník 13)

Učiť sa vidieť  (3/2017, ročník 13)

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2017, ročník 13)

Patočkovské inšpirácie Renauda Barbarasa  (2/2017, ročník 13)

Terapia chôdzou  (2/2017, ročník 13)

Jan Patočka Is a Historical Symbol as Much as a Philosopher. Interview with Michael Gubser  (2/2017, ročník 13)

Úvodník  (2/2017, ročník 13)

Únava rozumu. Patočkovo čítanie Bratov Karamazovovcov  (2/2017, ročník 13)

Kritika liberálneho chápania ľudských práv u Jana Patočku  (2/2017, ročník 13)

Grenzprobleme der Moderne. Jan Patočkas durchgestrichene Eschatologie  (2/2017, ročník 13)

Patočka a filozofia dejín filozofie  (2/2017, ročník 13)

Patočkova reflexia duchovnej krízy súčasnej spoločnosti  (2/2017, ročník 13)

Koláž  (1/2017, ročník 13)

Mravná výchova v ČR a na českých územiach v minulosti  (1/2017, ročník 13)

Nebezpečné „veřejné“ mínění lidu v 18. století v českých zemích  (1/2017, ročník 13)

Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu  (1/2017, ročník 13)

Dialóg Alkibiadés I. a etika ako vzťah k sebe samému  (1/2017, ročník 13)

Fronésis v kontexte Platónovej Ústavy  (1/2017, ročník 13)