Prednášky

Nasledujúce prednášky odzneli na podujatiach, ktoré boli organizované občianskym združením Schola Philosophica, alebo na ktorých organizovaní sa združenie podieľalo.

Prednášky z podujatia“One week with”Anthony J. Steinbock

Prednášky z podujatia“One week with”Peter Gärdenfors

Prednášky z iných projektov

Martin Muránsky:Heideggerov problém metafyziky a Kant, 31. 5. 2010 (WAV)

Ladislav Kvasz:Formy transcendecie vo vede, 7. 4. 2009 (WAV)

Ivan Blecha:Fenomenologie a pohled Božího oka, 19. 3. 2009 (WAV)

Jaroslav Peregrin:Wittgenstein a pravidla našich jazykových her, 30. 10. 2008 (WAV)

Silvia Gáliková:Metafora duše, 16. 4. 2008 (WAV)

Jiří Fiala:Nevyslovitelné a filosofie matematiky, 13. 3. 2008 (WAV, Part 1)

Jiří Fiala:Nevyslovitelné a filosofie matematiky, 13. 3. 2008 (WAV, Part 2)

Eliane Escoubas:L’image entre phénoménologie et iconologie, 16. 4. 2007 (MP3, French, Part 1)

Eliane Escoubas:L’image entre phénoménologie et iconologie, 16. 4. 2007 (MP3, French, Part 2)

Elena Pagni:Insights of „Living Body“: Towards a „Scientific” Phenomenology? 4. – 5. 4. 2013 (mp4)