By Zuzana Zelinová

Význam ženských postáv v sókratovskej filozofii  (3/2018, ročník 14)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)

Xenofón nie je druhotriedny mysliteľ  (3/2017, ročník 13)

Je sókratovská starosť o seba aktuálna aj v súčasnosti?  (1/2017, ročník 13)

PLATÓN: MILOVNÍCI (132a – 139a)  (4/2016, ročník 12)

Nová učebnica dejín antickej filozofie  (2/2016, ročník 12)

Pamäť ako múza: alétheia medzi enthusiasmom a epistémé  (3/2015, ročník 11)