By Romana Javorčeková

„Nebudem hovoriť. Nemôžem hovoriť“  (2/2016, ročník 12)

Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti  (1/2016, ročník 12)

Strach a premeny súkromného a verejného priestoru  (1/2015, ročník 11)