By Michal Müller

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)

Filozofická reflexe omezené racionality  (1/2017, ročník 13)