kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
Boethius z Dácie

O večnosti sveta – O najvyššom dobre

Pusté Úľany: Schola Philosophica 2012, ISBN 978-80-89488-05-6

Preložil a úvodnú štúdiu napísal Michal Chabada


Kniha prináša preklad dvoch textov u nás menej známeho filozofa Boethia z Dácie v preklade medievalistu Michala Chabadu. Je doplnená úvodnou štúdiou, ktorá približuje život a dielo tohto dánskeho filozofa, načrtáva základné body jeho filozofie a problémy, ktoré súviseli s prijatím jeho myšlienok najmä v stredoveku. Boethius bol na jednej strane povolaním filozof a preto sa na základe svojej profesie nesmel vyjadrovať k otázkam viery. Na druhej strane to bol však aj veriaci človek, ktorý sa pokúšal ukázať, že viera a filozofia, respektíve viera a rozum si nemusia nevyhnutne oponovať, nejde o protirečivé „dve pravdy“ – oba prístupy sa totiž dívajú na totožný predmet z odlišných perspektív, pričom je každý osebe autonómny.
sac louis vuitton pas cher Christian Louboutin Uk shoes air max pas cher louboutin soldes sac longchamp soldes nike tn pas cher

Michal Chabada v závere svojej štúdie uvádza: „Ak niektorí stredovekí teológovia, najmä autori 219 od­súdených téz, chápali filozofiu ako dobrú slúžku teológie, no videli v nej aj nebezpečnú rivalku, tak Boethius ne­môže zo svojich profesijných dôvodov chápať filozofiu ako dobrú slúžku, to môžu posúdiť len teológovia z profesie, no chápe ju najmä ako samostatnú, slobodnú a veľmi zve­davú vedu, ktorá sa môže stať partnerkou teológie.“

Vydanie tejto knihy finančne podporil Statens Kunstråd (Danish Arts Council)


ASME B31.3ASHRAE 62.1ASHRAE 90.1ASME B31.1ASME Y14.5