kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie

Prednáškový cyklus „Slová o Wittgensteinovi“

Uskutočnené prednášky

30. október 2008
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Wittgenstein a pravidla našich jazykových her

 

16. apríl 2008
doc. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
Metafora duše


13. marec 2008
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.
Nevyslovitelné a filosofie matematiky


5. marec 2008
Mgr. Tomáš Čana, PhD.
O novej forme skepticizmu

 

Tento projekt podporilo Mesto Trnava