kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie

Prednáškový cyklus „Ako sa vám páči Shakespeare?“

Uskutočnené prednášky

30. október 2007
Ľubomír Feldek
200 rokov prekladu W. Shakespeara do slovenčiny

 

9. máj 2007
prof. Martin Porubjak
Divadlo ako hra a divadlo ako sen. Nielen o Shakespearovom Sne noci svätojánskej

26. apríl 2007

doc. PhDr. Jana Bžochová-Wild
Rodina a rod v Shakespearovej Búrke (kultúrno-antropologický pohľad)

 

7. marec 2007
prof. Dr. Cliff Foreman
What did Shakespeare believe?

 


Tento projekt podporilo Mesto Trnava