Editorial team

Editor-in-Chief

doc. Mgr. RNDr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.

Katedra filozofie TU v Trnave

 
 
 

Editorial Board

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Katedra psychológie FF UCM v Trnave

Mgr. Róbert Karul, PhD.

Filozofický ústav SAV v Bratislave

doc. Mgr. Matúš Porubjak, PhD.

Katedra filozofie FF UCM v Trnave

 

frano

Mgr. Peter Fraňo, PhD.

Katedra filozofie FF UCM v Trnave

 

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Filozofický ústav SAV v Bratislave

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

Centrum fenomenologických štúdií
Katedra filozofie TU v Trnave

Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Centrum fenomenologických štúdií
Katedra filozofie TU v Trnave

 

Book Review Editor

Mgr. Jana Juhásová, PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku
 
 
 

Advisory Board

prof. Eliane Escoubas
 
Université Paris XII - Val-de-Marne (professeur émérite)

Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Prahe

prof. Mgr. Ing. Peter E. Tavel OP, PhD.

Katedra psychológie a Katedra kresťanskej výchovy na Univerzite Palackého v Olomouci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Prahe

 
Katedra románskych jazykov a literatúr

Mgr. Georgy Chernavin, PhD.

Fakulta humanitních studii UK, Praha

doc. Mgr. Michal Chabada, PhD.

Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Co-Workers

Mgr. Miloslav Špoták

Katedra filozofie FF UCM v Trnave

PhDr. Mária Suríková

Sociologický ústav SAV v Bratislave

 

Technical Editor