Databases

EBSCO

Humanities International Complete™ (HIC)
Humanities International Index™ (HII) 

 

 Centrum vedecko-technických informácii SR zaradilo časopis Ostium medzi
Vedecké a odborné časopisy